Anläggning

Jag gör anläggningar utifrån färdiga designer eller planer, både i mindre och större skala. Jag gör anläggningar främst med lokala ekologiska resurser, min egen armkraft, och till viss del ovanliga växter som ingen annan har, från min egen plantskola.

I de fall anläggningarna är större skala tar jag in andra professionella, t.ex. grävmaskinister. Jag arbetar också gärna med okvalificerad hjälp av t.ex. kunder.

Att arbeta i trädgården kan vara ett trevligt sätt att ytterligare lära känna den. Ibland organiserar jag också anläggningar som kurser eller praktiktillfällen för att få fler händer med i arbetet.

Genom att kombinera olika växter och andra system, så att de tillsammans tar hand om varandra och passar ihop som ett ekosystem, kan naturen göra jobbet och ni slipper göra mer än vad ni vill och kan.