Garantier

Få trädgården du vill ha, garanterat.

Eftersom jag arbetar med trädgårdsdesign mer holistiskt och studerar platsen mer noggrant än vad som är brukligt inom trädgårds design, så kan jag också ge garantier som nästan ingen annan ger.

Om du väljer att köpa en hel design av mig och anlägger och sköter den med min hjälp, eller enligt mina anvisningar, så får du också en funktiongaranti för trädgården. Jag garanterar t.ex. att växterna jag planterat kommer växa, blomma och ge frukt så som jag sagt att de ska. Jag garanterar också t.ex. att växterna inte växer eller sprider sig mer än jag sagt, och därför inte kommer innebära mer skötselarbete. Det innebär att om t.ex. ett träd dör eller inte växer som det ska så får du ett nytt. Och om en växt jag planterat oplanerat sprider sig och tar över i trädgården så kommer jag kostnadsfritt och rensar upp.