Övrigt

Vid sidan av trädgårdsdesignandet så jobbar jag också som konsult i biodiversa odlingssystem med ätliga växter, bl.a. för Svenska Lantbruks Universitet (senast genom Apitree projektet under 2018) I designandet av sociala gemenskaper: från odlingsföreningar till ekobyar (Jag är Gaia education certifierad Ekoby-designer), och i organisationsdesign, inkl. policy, beslutsfattande, kommunikation o.s.v. (huvudsakligen med utgångpunkt från sociokrati och nyinstitutionell organisationsteori) bl.a. i rollen som verksamhetsrevisor för Holma folkhögskola.

För de som bara vill ha råd och inte en hel design, så går det bra att boka mig. Ett kort besök (minst 1 timma på plats) kostar från 1000kr inkl moms och resa (inom Skåne).

Jag är också lärare för olika kurser inom bl.a. Permakultur, växtförökning och Social design. I Sommar kommer jag t.ex. lära ut en introduktionskurs till Permakultur och Social design vid Gyllebo verket i koppling till ”Tankesmedjan” som är uppeföljning på deras hållbarhetsfestival ”Det löser sig”.