Permakulturdesign

Permakulturdesign är ekosystem-baserad design, med utgångspunkt från naturen och klara etiska grundregler.

Med hjälp av permakultur designar jag uteplatser, och planerar för skötseln och användningen av dem, efter era önskningar, era drömmar och behov, och efter era och naturens förutsättningar. T.ex. för skötsel, blomningstider, skördetider o.s.v.

Jag gör flera olika inventeringar, observationer och analyser, ritar och samlar kartor och diagram, håller intervjuer och informationsmöten, o.s.v.

Och alltesammans samlas i en tydlig designrapport.

I designrapporten kan du se precis vad jag gjort, och få en djup förståelse för hur just er trädgård fungerar som plats, och som ekosystem.

I designrapporten står också mina förslag för hur den kan anpassas, anläggas och skötas för att bli en trädgård som passar precis för er. Med en fullständig kostnadsgenomgång.

Du kan välja att köpa en hel design eller enskilda tjänster. Du har också valet hur enskilda tjänster ska utformas.

Du kan t.ex. beställa en klimatbedömning av din plats från SMHI, eller låta mig göra den med utgångspunkt från gratis tillgängligt material, låta mig mäta och rita kartor, eller hyra in en lantmätare.

Det är nästan alltid billigast att låta mig göra jobbet, men jag är alltid villig att jobba med andra experter om så önskas och jag har ett bra kontaktnät med andra att ta in om det behövs.

Till exempel så garanterar jag överlevnad och bra växt för växter som anlagts och skötts i enighet med mina anvisningar, på en plats där det gjorts tillräckliga, sol, vatten, vind, mark och klimatanalyser som visar att växten kommer trivas.

Allt detta ingår normalt i en design. Här är en Exempeldesign från 2014. (fler och mer aktuella exempel kommer framöver)